Atribuţiile Poliţiei Locale

Atribuţiile Poliţiei Locale

Poliţie Locală a Municipiului Tecuci exercită atribuţii privind apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, a proprietăţii private şi publice, prevenirea şi descoperirea infracţiunilor, în următoarele domenii:

 1. ordinea şi liniştea publică, precum şi paza bunurilor;
 2. circulaţia pe drumurile publice;
 3. disciplina în construcţii;
 4. afişaj stradal;
 5. protecţia mediului;
 6. activitatea comercială;
 7. evidenţa persoanelor;
 8. alte domenii stabilite prin acte normative şi administrative.

Obiective strategice

 1. asigurarea siguranței și ordinii publice în arealul de responsabilitate al Municipiului Tecuci;
 2. paza obiectivelor și locațiilor aflate în proprietatea sau administrarea Primăriei Municipiului Tecuci;
 3. acționarea permanentă și fermă pentru respectarea prevederilor legale, a Hotărârilor Consiliului local privind disciplina în construcții și a afișajului stradal, a protecției mediului și a activităților comerciale;
 4. îmbunătățirea permanentă a serviciului polițienesc în slujba cetățeanului.