Concursuri

               ANUNTURI CONCURSURI 2022             

 

05.09.2022 – REZULTAT FINAL la concursul de recrutare , organizat pentru ocuparea unei functii publice de conducere, Sef Serviciu, vacanta, in cadrul Politiei Locale a Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI
05.09.2022
– REZULTAT PROBA INTERVIU la concursul de recrutare , organizat pentru ocuparea unei functii publice de conducere, Sef Serviciu, vacanta, in cadrul Politiei Locale a Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI
05.09.2022
– REZULTAT PROBA SCRISA la concursul de recrutare , organizat pentru ocuparea unei functii publice de conducere, Sef Serviciu, vacanta , in cadrul Politiei Locale a Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI
26.08.2022 – Rezultat selecție dosare de înscriere la concursul de recrutare , organizat pentru ocuparea unei funcții publice de conducere, vacante, de Șef Serviciu de Siguranță și Ordine Publică, din cadrul Poliției Locale a Municiiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI.
03.08.2022 – Având în vedere prevederile art. 467 si 618 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  în baza excepțiilor prevăzute  (se va avea în .vedere temeiul legal aplicabil):

 • art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
 • art. 27 din OUG nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene
 • Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 183/2020 privind desfăşurarea pe perioada stării de alertă a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul unor instituţii din sistemul justiţiei, precum şi din cadrul Curţii de Conturi
 • Alte prevederi legale

vă înformam ca Politia Locala Tecuci organizeaza concurs de recrutare pentru o functie publica vacanta de conducere, pe perioada nedeterminata, respectiv:

   Sef serviciu, cls. I, gradul II, in cadrul Serviciului de Siguranta si Ordine Publica  al Politiei Locale Tecuci

Durata normala a timpului de lucru : 8 ore/zi, 40 ore/saptamina

   Concursul se va desfasura dupa cum urmeaza:

 • proba scrisa : 05.09.2022, ora 10,00, la sediul institutiei;
 • data si ora interviului vor fi comunicate ulterior si va avea loc la sediul institutiei;

Descarcă condiţiile de participare și alte detalii de AICI
08.02.2022 – Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea unei funcții publice de conducere, vacante, de Șef Serviciul de Siguranță și Ordine Publică, din cadrul Poliţiei Locale a Municipiului Tecuci. Descarca documentul de AICI.
14.01.2022 – Politia Locala Tecuci organizeaza concurs de recrutare pentru o functie publica vacanta de conducere, pe perioada nedeterminata, respectiv:

Sef serviciu, cls. I, gradul II, in cadrul Serviciului de Siguranta si Ordine Publica al Politiei Locale Tecuci

Durata normala a timpului de lucru : 8 ore/zi, 40 ore/saptamina… Descarcă anunțul integral de AICI Descarcă fișa postului de AICI

               ANUNTURI 2021            

30.08.2021 – Rezultatul final la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de Director Executiv din cadrul Politiei Locale Tecuci. Descarcă documentul de AICI
26.08.2021
– Rezultatul probei interviu la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de Director Executiv din cadrul Politia Locala Tecuci. Descarcă documentul de AICI
26.08.2021 – Rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de Director Executiv din cadrul Politiei Locale Tecuci. Descarcă documentul de AICI
23.08.2021
– Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la la concursul organizat pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de Director Executiv din cadrul Politiei Locale Tecuci. Descarcă documentul de AICI

Având în vedere prevederile art. 618 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, UAT Municipiul Tecuci organizeaza concurs de recrutare, pe durata nedeterminata, pentru funcția publica de conducere vacanta de:

 1. Director Executiv Politia Locala Tecuci , durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână

Desfasurarea concursului:

 • proba scrisa : 26.08.2021 , ora 10,00, la sediul institutiei;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior si va avea loc la  sediul institutiei

Pentru funcția  publica de conducere de Director Executiv Politia Locala Tecuci candidații trebuie să indeplinească urmatoarele condiţii de participare:

      – Condițiile generale prevăzute de art. 465, art 468, din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare;

 • Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă in domeniile știintelor economice  sau administrative;
 • Studii de master absolvite în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 • minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor.

Dosarele de concurs se  depun la sediul instituției publice organizatoare în termen de 20 de    zile de la data publicării anunțului .( 26.07.2021-16.08.2021)

Pentru detalii descarcă documentul de AICI. Fișa postului poate fi descărcată de AICI . Bibliografia poate fi descărcată de AICI .

               ANUNTURI 2019            

28.10.2019- Centralizator nominal al rezultatelor la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea a sase posturi de politist local gradul debutant in  cadrul Politiei Locale a Municipiului Tecuci.  Vizualizati rezultatul AICI
24.10.2019- Rezultatul obtinut la proba fizica (sustinut in data de 24.10.2019) la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea a sase posturi de politist local gradul debutant in  cadrul Politiei Locale a Municipiului Tecuci.  Vizualizati rezultatul AICI
21.10.2019- Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea a sase posturi de politist local gradul debutant in perioada 28.10 -31.10.2019 in cadrul Politiei Locale a Municipiului Tecuci.  Vizualizati rezultatul AICI
24.09.2019 – Politia Locală a Municipiului Tecuci organizează în perioada 24.10-31.10.2019 concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unor functii publice de execuție, vacante, existente în structura organizatorică a instituției, respectiv:
-polițist local, clasa a-III-a, grad profesional debutant -Comp. Ordine Publică- 4 posturi;
-politist local, clasa a-III-a, grad profesional debutant Comp.Evidența Persoanei – 1 post;
-politist local, clasa a-III-a, grad profesional debutant— Comp. Intervenție Rapidă – 1 post.
Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 (r2) —privind Statutul funcționarilor publici. Descarcă anunțul de AICI

 

          ANUNTURI 2018            

12.11.2018 Centralizator nominal – al rezultatelor concursului de recrutare , organizat pentru ocuparea a cinci functii publice , de politist local , clasa a III a , vacante , din cadrul Politiei Locale a Municipiului Tecuci. Vizualizati rezultatul AICI

26.10.2018 – Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea a cinci posturi de politist local gradul debutant in perioada 01.11 -06.11.2018 in cadrul Politiei Locale a Municipiului Tecuci.  Vizualizati rezultatul  AICI

01.10.2018 – Politia Locala a Municipiului Tecuci organizeaza in perioada 01.11-06.11.2018 concurs pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a unor functii publice de executie, vacante, existente in structura organizatorica a institutiei, respectiv:

 • Politist local, clasa a-III-a, grad profesional debutant– Comp. Dispecerat- 1 post;
 • Politist local, clasa a-III-a, grad profesional debutant -Comp. Ordine publica- 2 posturi;
 • Politist local, clasa a-III-a, grad profesional debutant Comp.Evidenta persoanei – 1 post;
 • Politist local, clasa a-III-a, grad profesional debutant– Comp. Circulatie – 1 post.

Vezi detalii AICI